Vinkkejä
tulossa

PerusJL9_taustaton.png

Kootaan Q&A
pakettia...

... ja ladataan alustan pesuohjeita

kelt.jpg

Susanna
Varhaiskasvatuksen opettaja
Yksikön johtaja (viransijainen)

Meidän jokaisen sisällä asustaa JokaLapsi. Se pedagoginen monitoimityökalu, joka soveltuu niin työyhteisössä kuin lapsiryhmässä käytettäväksi. Ristiriitojen, toiveiden ja ajatuksien selvittämiseen ja yhteisen ajattelun tueksi. JokaLapsen kautta lapsiryhmän, tiimin ja työyhteisössä voidaan käsitellä mieltä askarruttavista asioista asiallisen ystävällisellä tavalla, kenenkään mielipidettä unohtamatta. Päästään pohtimaan miten me juuri nyt toimimme tässä tilanteessa. JokaLapsi auttaa käyttämään dialogista vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa.  

Koen JokaLapsi- monitoimityökalun olevan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa helposti hyödynnettävä väline. Jokaisen lapsen, kasvattajan kuin huoltajan on helppo lähteä mukaan ja tuoda omat ajatuksensa esille, koska aineiston tuottamiseen voi hyödyntää piirrettyjä kuvia, kirjoitusta tai jopa lehdistä leikattuja kuvia. Viestintäkeinoja on monia.  

Mitä me toivomme, näemme tai haluamme? Miksi koemme, että tärkeää nähdä JokaLapsi? Koska jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin on.  

Materiaalin käyttö on helppoa, koska pohjalla oleva käsikirja on hyvin rakennettu. Sieltä saa vinkkiä kaikenlaisiin tilanteisiin ja se, laittaa pohtimaan omaa ajatusmallia asioiden suhteen, mikään ei ole niin mustavalkoista loppujen lopuksi. Voin hyödyntää vain yhtä kohtaa kerrallaan tai sitten yhdistää muutamaa kohtaa toisiinsa, aina pohtien mikä sopii juuri tähän tilanteeseen parhaiten.

  

Mielestäni Kia Olkkola kuvaa kirjassaan hyvin: ”JokaLapsen äärelle tullaan niillä resursseila mitä juuri sillä hetkellä on saatavilla.” Jokainen on arvokas ja tärkeä huolimatta taustastaan, sukupuolestaan tai uskonnostaan.  

 
vpun kopio.jpg

Tiina
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Jokalapsi auttaa matalalla kynnyksellä varhaiskasvatuksen henkilöstöä nostamaan teemoikseen sellaisia etiikan ja moraalikasvatuksen aihepiirejä, jotka perheet kokevat tärkeiksi. On tehtävämme auttaa perheitä kasvattamaan maahamme empaattista ja oikeudenmukaista uutta sukupolvea. Ryhmän lapsille oli tärkeää, että juuri heidän kotoaan oli tuotu sisältöä täydentämään Jokalasta. He muistivat pitkään omat lappunsa. Tuntui siltä, että yhdelle alustalle liimattuna ne yhdessä konkretisoivat myös lapsille sitä, että tässä on kyse myös koko ryhmämme yhteisistä arvoista. Usein toistuvista teemoista kuten luonnon arvostaminen, kaveritaidot sekä yhdessäolo ja kiireettömyys tuli nopeasti toimintakautemme kantavia teemoja, joilla päiväkotiryhmämme toimintaa oli helppo perustella vanhemmille. Tätä pyydettiin – tätä myös saatiin. Meitä sovitusta ja toivotusta päivittäin muistutti Jokalapsen värikäs hahmo seinällä sekä ryhmävasu, jonka

sisällä avasimme teemojen käsittelytapaa tarkemmin.

 
kelt.jpg

Sanna
Luokanopettaja

Lapsen kasvaminen tasa-arvoiseksi yhteisön jäseneksi on yksi koulun tärkeistä yhteiskunnallisista tehtävistä. JokaLapsi -monitoimityökalun ideoiden pohjalta on helppoa lähteä työstämään ihmisyyteen liittyviä teemoja yhdessä alkuopetusikäisten oppilaiden kanssa. 

 

JokaLapsen avulla jokainen lapsi voi harjoitella ja vahvistaa omaa osallisuuttaan ryhmän jäsenenä!

 

OPS2016:

Koulu on monenlaisten oppijoiden yhteisö, jossa arvostetaan jokaisen jäsenen rakentavaa osallisuutta. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun taitoja ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia.

 

Yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentaminen luovat pohjaa yksilön sosiaaliselle kasvulle ja vastuulliselle toiminnalle tulevaisuuden yhteiskunnan jäsenenä. Oppimisen kautta syntyy kulttuurinen ja yhteiskunnallinen osallisuus.

 
 
vihrea.jpg

Jaana
Varhaiskasvatuksen asiantuntija

Olen ollut siinä onnekkaassa asemassa, että olen saanut kulkea rinnalla, kun JokaLapsi on kasvanut omaan loistoonsa. Jo heti ensi hetkistä alkaen, minulla oli vaikuttunut olo JokaLapsesta ja sen toimivuudesta varhaiskasvatuksen arjessa. Itse tutustuin JokaLapseen ensimmäisen kerran ollessamme katsomuskasvatuksen äärellä. JokaLapsi on hieno keino tuoda näkyväksi lasten ja huoltajien ajatuksia sekä näkemyksiä katsomuskasvatuksen moninaisiin asioihin. JokaLapsesta on kuitenkin moneksi ja tätä monitoimityökalua voi hyödyntää varhaiskasvatuksen moninaisiin arjen tilanteisiin ja teemoihin. JokaLapsi kokoaa ja tekee näkyväksi ajatukset, näkemykset sekä kokemukset avoimella ja tasavertaisella tavalla. Olen saanut nähdä kuinka JokaLasta on käytetty lapsiryhmän lasten ja huoltajien ajatusten näkyväksi tekemisessä erilaisten teemojen äärellä ja täten päästy vahvistamaan lasten ja huoltajien osallisuutta. Lisäksi JokaLapsi toimii hyvänä työkaluna, kun halutaan työstää työyhteisön kesken esimerkiksi Varhaiskasvatussuunnitelman osa-alueita. JokaLapsi kokoaa työyhteisön ajatukset ja näkemykset tasavertaisesti yhdelle alustalle, jonka pohjalta työyhteisön on hyvä jatkaa yhteistä työskentelyä pedagogiikan kehittämisessä ja osaamisen vahvistamisessa.

kelt.jpg

Miia
Perhetyöntekijä

JokaLapsi toimii niin lasten, nuorten kuin perheiden kanssa työskentelyn tukena. Omassa työssäni JokaLapsi on käytössä erityisesti osallisuuden lisäämisen näkökulmasta. Sen avulla kysyn rippikoululaisten vanhemmilta, mitä he toivovat lapselleen rippikoulussa. Samoin voin käyttää JokaLasta rippikoulun suunnitteluun yhdessä rippikoululaisten kanssa. Miksei JokaLapsi taipuisi myös palautteen keräämisen ja arvioinnin välineeksikin. 

 

Ammatillisen dialogin näkökulmasta JokaLapsi on käyttökelpoinen esimerkiksi tiimin yhteisten tavoitteiden asettamisen apuna. JokaLapsi varmistaa, että kaikilla tiimissä on yhdenvertainen mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä.

 

Päiväkerholaisten kanssa JokaLapsi voi toimia vaikkapa tukena toisiin tutustumisessa. JokaLapseen voidaan kiinnittää jokaisen ryhmän jäsenen itsestään tekemä kuva. Tai miksei valokuva. Ryhmässä voidaan yhteisesti antaa aikaa ja tutustua kunkin kuvaan. Näin jokainen tulee yhdenvertaisesti nähdyksi ja myös toisilleen tutuksi.

 

JokaLapsi on mielestäni ihanan konkreettinen, monipuolinen ja ymmärrettävä pedagogista ajattelua tukeva työkalu.

 
vpun kopio.jpg

Minna
Alkuopetus, luokanopettaja

JokaLapsi on helposti lähestyttävä teos, joka tarjoaa käytännön vinkkejä lasten yksilöllisen ja tasa-arvoisen kasvun tukemiseen, toimivan vuorovaikutuksen ja kasvatusyhteistyön rakentamiseen huoltajien kanssa sekä työyhteisön vuorovaikutuksen tukemiseen, suunnitteluun ja tiedon keräämiseen. Vaikka kirjan näkökulma on varhaiskasvatuksessa, sopivat sen elementit myös koulumaailmaan. Jokaisen lapsen äänen esiin tuominen ja kokemus yhteisön osana olemisesta on tärkeää. JokaLapsi luo tähän oivan alustan. Lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi yhdenvertaisena ryhmän jäsenenä. JokaLapsi on vaihtoehto sähköiselle viestinnälle huoltajien kanssa. Se madaltaa kynnystä toiveiden ja arvojen esiin tuomiseen.