top of page

Vinkkejä

Tältä sivulta löytyy:
Käyttövinkkejä
Kaverimateriaalit
Alustan pesuohjeita
Moniammatillisia käyttökokemuksia​​​

vihrea.jpg

Maaliskuun toimintavinkki

Ammatillinen dialogi 

 

Kevät tuo tullessaan vuosikalenteriin ison keskittymän erilaisia kulttuurien juhlia ja perinteitä. On siis oiva hetki pohtia omaa yksilöllistä sekä työyhteisön jaettua ammatillista otetta ja toimintakulttuuria suhteessa katsomuskasvatukseen.

Vinkkejä pohdinnan otsikointiin ja näkökulmaksi:

JokaKatsomuskasvattaja (Ammatillinen dialogi)

 

Tämän otsikon alle sopii melko lavealla pensselillä vaikka ja mitä. Selkein aloitus ja lähestymisen kulma on kuitenkin varmasti lähteä pohtimaan aihetta yleisesti hyvin avoimilla kysymyksillä ja anonyymisti:

 

'Mitä tämä otsikko minussa herättää?'

'Millainen katsomuskasvattaja olen?'

Rohkaiskaa toisianne avoimeen ja rehelliseen pohdintaan. JokaLapsi-alusta avaa mahdollisuuden katsomuskasvatuksellisen toimintakulttuurin yhteisöllisen rakentavan arvioinnin ja kehittämisen oppimisen tilalle. Millaisia ajatuksia, arvoja, tunteita, mielipiteitä ja pohdintoja teidän alustallenne muodostuu?

 

Peilatkaa havaintoja muun muassa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022 sisältöihin Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu s. 25, Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri s. 28, Toimintakulttuurin kehittäminen ja sitä ohjaavat periaatteet s. 29, Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimessä s. 29, Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo s. 30 sekä Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus s. 31. 

Nostakaa esille yhteisön osaamista ja onnistumisia! Tarttukaa yhdessä rohkeasti kehitysideoihin. Mukavia hetkiä ammatillisen katsomuskasvatusminän kasvun polulle. <3

vpun kopio.jpg

Kaverimateriaalit

JokaLapsi ja...

Kummaa-uusikirjeen-header-hahmot.jpg.png

Kuvat: Teemu Juhani / Kummaa-esiopetusmateriaali / Lasten Keskus 2019

JokaLapsi on saanut kaverikseen melkoisen eskarijoukon! Kummaa-esiopetusmateriaali on kokeneiden pedagogien yhteistyönä syntynyt materiaalikokonaisuus, jossa tutkimalla oppiminen, leikki, yhdessä tekeminen, vuorovaikutus ja erilaisuuden kunnioittaminen ovat tärkeitä teemoja.

Lue lisää Kummaa oppimateriaalin sivuilta.

JokaLapsen yksilön ja yhteisön moninaisuuden dynamiikkaa laaja-alaisesti prosessoiva dialogisuus toimii erinomaisesti yhteen Kummaa-esiopetusmateriaalin kanssa. Uutena kaverimateriaalivinkkinä alla seuraavia toimintavinkkejä Kummaa-esiopeusmateriaalin kanssa. Kummaa-esiopetusmateriaalin tehtävät Opettajan oppaasta (Lasten Keskus 2019).

JokaLapsi on mitä mainioin

 

1. jakson tutustumisen teeman 'Olen mitä mainioin' liitteen sisältöä (Opettajan opas s. 52) voi laajentaa koko ryhmän yhteisölliseksi pohdinnaksi JokaLapsi-alustan avulla. Valitkaa tai vaikkapa arpokaa lasten kanssa yhdessä jokin lomakkeen 16 kysymyksestä, jonka nostatte yhteisen tutustumisen näkökulmaksi. Otsikoikaa JokaLapsi-työskentelyn mukaisesti valittu näkökulma yksilöidystä kysymyksestä JokaLapsi-muotoon (esimerkki) 'Minua naurattaa/'JokaLasta naurattaa' tai 'Haluaisin oppia'/'JokaLapsi haluaisi oppia' ja niin edelleen.

 

JokaLapsi-alustalle muodostuvaa ryhmän yksilöistä koostuvaa palapeliä voi hyödyntää heti tutustumisvaiheessa alkavaan yhteisön moninaisuuden positiiviseen huomaamiseen ja vahvistamiseen. Dialogia pedagogisesti tukeva aikuinen voi lähteä mallintamaan erilaisuuden positiivista huomioimista esimerkiksi seuraavin nostoin ja pohdinnoin: 

 

'Wau miten paljon erilaisia ajatuksia/mielipiteitä/toiveita jne teillä on.'

'Onpa mielenkiintoista miten monin eri tavoin te koette/näette/tunnette tämän...'

'Miten voisimme ottaa täällä meidän eskarissa huomioon sen, että...'

'Miten voisimme täällä eskarissa yhdessä toimia, jotta...'

JokaSupereskari

2. jakson 'Me - supersankarit' kaveritaitojen toteutuksessa (Opettajan opas s. 57) voi näppärästi hyödyntää JokaLapsi-alustaa. Kummaa materiaalin 'Me - supersankarit' työskentelyn aikana valittu oma supervoima voidaan tuoda esille 'JokaSupersankari' (JokaLapsi) -alustalla. Yhdessä voidaan pohtia hyödynnetäänkö oman supervoiman esittämiseen valmiita kuvia, voisiko jokainen itse piirtää kuvan omasta supervoimasta tai voisiko oman supervoiman esittää valokuvana ja yhdistää tähän kameran ja valokuvaamisen opettelua. 

Vinkki: JokaLapsi-alustan hahmolle voi myös pohtia supersankarin symboleja ja koristelua esim. ranteisiin voimarenkaita, taakse hulmuavaa viittaa jne.

JokaLapsi-alustaa voi hyödyntää myös muuhun 'Me - supersankarit' työskentelyn ystävyyden teeman tutkimiseen. Esimerkiksi ystävyyden mind map lasten ajatuksista voidaan koota JokaLapsi-alustalle otsikolla JokaLapsen kiva kaveri

 

JokaLapsen ilon, toisesta välittämisen ja myötätunnon hetket 

 

2. jakson lapsiryhmän hyvinvoinnin havainnoinnin tueksi (Opettajan opas s. 70) löytyviä tukikysymyksiä voi tehdä näkyväksi hyödyntäen JokaLapsi-alustaa. Asettakaa JokaLapsi-alusta myös huoltajille saataville olevalle sekä näkyvälle paikalle (ikkunan lähelle, eteisaulaan, oven viereen). Jokainen ryhmän oma aikuinen kerää sovitun ajanjakson (esimerkiksi 1-2 viikon) ajan kaikki havainnot JokaLapsi-alustalle joko ytimekkäin kirjauksin (muutama tukisana tai yhden lauseen kuvaus tilanteesta) tai kuvia hyödyntäen (varsinkin, jos ryhmässä on kuvatuen tarvetta). Mikäli yksikön muutkin aikuiset ovat tietoisia työskentelystä, voivat hekin osallistua dialogiin omilla havainnoillaan. Näin saadaan laajennettua ammatillista dialogia sekä tuotua useamman kasvattajan huomiot rikastuttamaan ryhmän havainnointia matalalla kynnyksellä. JokaLapsi-alustan ollessa myös huoltajien nähtävillä, saadaan lisättyä positiivisella tavalla sekä asialla kasvatusyhteistyön kommunikointia ja läpinäkyvyyttä.

 

JokaLapsen kotiväen pelit

 

4. jakson peliaiheisen kotitehtävän (Opettajan opas s. 106) koko ryhmän yhteiseen käsittelyyn kannattaa napata JokaLapsi. Kun eskarilaiset ovat kätiväen kanssa yhdessä pohtineet, mitä peliä heillä kotona pelataan, kerätään jokaisen perheen pelit JokaLapsi-alustalle.

 

Tutkikaa ja havainnoikaa yhdessä muun muassa:

 

Montaa eri peliä perheet pelaavat?

Pelataanko kodeissa kuinka montaa samaa peliä keskenään?

Mitä samankaltaisuuksia huomaatte eri peleissä?

Entä erilaisuuksia, mikä pelit erottaa toisistaan?

Löytyykö kotoa samoja pelejä kuin eskarista? Entä eri pelejä?

Huomasitko jonkin sinulle tuntemattoman uuden pelin?

Voidaanko opetella yhdessä toisillemme uusia pelejä eskarissa?

Julkaistu tekijöiden ja kustantajan luvalla 1.4.2023.

kelt.jpg
KidiMaapallo.png
Logo.png

Hyödynnä Kidijobin tunne- ja itsesäätelyn strategiakortteja ja hypätkää vuorotellen tunneraketin kyytiin!

 

JokaLapsen avulla jokaisen omat ajatukset tunteista, niiden nimeämisestä, tunnistamisesta, rakettimatkoista sekä hyvistä ja toimivista itsesäätelyn strategioista saadaan tuotua yhteiseen dialogiin. 

 

Linkki Kidijobin itsesäätelykortteihin ja rakettiin!

 

Katso video: Itsesäätelykortit

 

Katso video: Tunneraketti 

 

JokaLapsi-työskentelyä voi hyödyntää esimerkiksi tunne tai strategia kerrallaan. 

 

Vaikka otsikolla... (katso alta)

JokaLapsen tunne / JokaLapsen strategia

valitkaa jompikumpi tulokulma

Jokainen lapsi valitsee tunnekorteista/strategiakorteista omansa ja vie sen JokaLapsi-alustalle. Mikäli saman tunnekortin/strategian haluaa valita useampi kuin yksi lapsi, voi kortin viereen laittaa vaikka merkki tunteen/strategian valinneiden lukumäärää symboloimaan (hyödynnä tähän vaikka tarroja, litteitä pelimerkkejä, pieniä paperin paloja tai, mikäli alusta on lattiakuvana, lukumäärää kuvaamaan voi käyttää myös mm. legoja, pelinappuloita tai vaikka pieniä leluja).

 

Dialogia voidaan rakentaa monin eri tulokulmin, esimerkiksi:

TUNNE: sen hetkisen yhteisen toimintahetken tunteen pohjalta (mikä tunne sinulla on juuri nyt), jonkin tietyn tilanteen tai ajankohdan näkökulmasta (millainen tunne sinulla oli aamulla/viikonloppuna/eilen, kun oli leikkiaika/millainen tunne sinulla on, jos on riita), voidaan lähteä tutkimaan tunteita yleensä (mistä tunteesta haluat kertoa/minkä tunteen tunnistat) ja niin edelleen. 

STRATEGIA: näkökulmaksi voi valita esimerkiksi lempistrategiani / mitä strategiaa olen kokeillut /mitä strategiaa olen viimeksi käyttänyt

 

Tunteita ja startegioita voi testailla ja kerätä myös pidemmällä aikavälillä esim. viikon ajan niin, että tilanteen jälkeen, jossa itsesäätelykortteja sekä rakettia on käytetty, lapsi vie kyseisen tunteen tai strategian JokaLapsi-alustalle. Kyseisen viikon aikana tulisi jokaiselle lapselle tulla ainakin se yksi tilanne, jossa itsesäätelykortteja ja rakettia on käytetty. Mikäli lapsella on useampi rakettimatka viikon aikana, hän voi siinä tapauksessa valita, minkä tilanteen ja tunteen JokaLapsi-alustalle haluaa viedä.

JokaLapsen rakettimatka

valitkaa toiminnalliseksi osuudeksi alta esimerkiksi:

MISSÄ RAKETTI KÄVI: Vinkki! Sopii hyvin perus sanaston harjoitteluun (tila, huonekalut,liikkuminen tilassa, esineitä). Lapsi valitsee joko valmiin kuvan tai piirtää itse pienen kuvan rakettinsa matkan määränpäästä siinä tilassa, jossa matka on tehty. Esimerkiki ’Raketti kiersi kaikki ryhmätilan pöydät’, lapsi valitsee kuvakortin pöydästä tai ’Raketti matkusti sohvalle’, valitaan sohvan kuvakortti tai ’Raketti pomppi monta kertaa paikallaan ja palasi maahan’, valitaan kuvakortti, jossa lapsi pomppii ja niin edelleen. Avataan valittujen kuvien avulla dialogia lasten kanssa heidän erilaisista rakettimatkoistaan tukikysymyksin, esimerkiksi ’Miksi raketti lensi kolme kertaa maton ympäri?’, ’Minkä strategian tunteelle rakettimatkalla löysit?’, ’Mitä matkalla tapahtui?’, ’Mitä tunteelle tapahtui matkan aikana?’ ja niin edelleen.

 

RAKETTIMATKAN KARTTA: Vinkki! Sopii hyvin sanaston harjoitteluun sekä toiminnan kronologisen hahmottamisen sekä kuvaamisen harjoitteluun (raketti lähti seinän vierestä, ensin kiersin kaksi tuoli, sitten juoksin ovelle, kiersin takaisin naulakkojen vierestä jne.). Lapsi piirtää pienen kartan rakettinsa tekemästä matkasta. Piirustus voi olla realistinen kuvaus tilasta esim. lapsi ja/tai raketti kiertämässä tuoleja ja kirjahyllyä tai lapsi voi kuvitella mielikuvituksellisen avaruuskartan ja piirtää siitä kuvan. JokaLapsi-alustalle kertyneistä matkojen kuvauksista voi yhdessä esim. saduttaa yhteisen avaruusmatkatarinan tai suunnitella valmiita karttoja käyttöön, kun raketille tulee tarve taas lähteä matkaan. Valmiita karttoja ja reittejä voi hyödyntää jokoarpomalla raketille reitin tai valitsemalla tietoisesti jokin mieluinen karttavaihtoehto – ja ei kun raketti matkaan!

 

AVARUUSSTRATEGIAN ETSINTÄ: Vinkki! Sopii hyvin kuvaavan kerronnan harjoitteluun (Raketti lähti matkaan hurjalla vauhdilla suoraan ylöspäin, kaarsi hitaasti tuolien toiselle puolelle, sukelsi kiihdyttäen kohti käsienpesupaikkaa ja pysähtyi ihmettelemään välkkyvää auringon valoa ikkunan pinnassa ennen kuin jatkoi taas matkaa kohti pehmeitä tyynyjä ja niin edelleen.). Piilottakaa startegiakortteja joko valmiiksi tai tilanteen mukaan toimintatilaan. Kun lapsi on tunteen tasaannuttua valmis lähtemään raketin kanssa matkaan, lapsi lähtee etsimään startegiakorttia. Puuhatkaa tehdyistä matkoista pieniä kertomuksia joko valmiiden kuvien avulla, piirtämällä, tekemällä kartan tai kirjoittamalla pieni matkakertomus muutamin sanoin tai lyhyin lausein JokaLapsi-alustalle. Käykää yhdessä läpi eri kuvauksia, lapsi voi kertoa omasta etsintämatkasta oman kielellisen taitotasonsa mukaisesti, matkoista voi tehdä arvoituksia esim. lapsi esittää strategiakortin löytöpaikasta pantomiimina vihjeitä ja muut yrittävät arvata, mistä kortti oikein löytyi. 

vsin kopio.jpg
KidiKartta.png

JokaLapsen onnistumiset 

 

Jokaisen lapsen henkilökohtainen kannustamisen ja onnistumisen kokemus on ehdottoman tärkeää. Kidijobin värikkäät, innostavat ja selkeät kannustekartat tuovat jokaisen omalle onnistumisen polulle lisää pelillisyyttä ja motivaatiota edetä askel askeleelta eteenpäin. 

 

JokaLapsen avulla tähän saadaan vierelle koko porukan voima ja ilo! Kerätään yhdessä onnistumisen askeleita ja edetään, ehkä hieman malttamattomampien tueksi, vauhdilla kohti yhdessä sovittua, koko porukan tavoitetta!

 

Linkki Kidijobin kannustekarttoihin.

 

Sopikaa yhdessä jokin yhteinen tavoite, mukava asia, jota kohti etenemisessä jokainen yhteisön jäsen pääsee osalliseksi omilla onnistumisen kokemuksillaan. Tärkeää on tuoda onnistumiset esiin yksilöllisistä lähtökohdista käsin. Esimerkiksi, jos kyseessä on alle 3-vuotiaiden ryhmä, jossa yhteiseksi onnistumisen kartoittamiseksi on sovittu kuivaksi opettelu ja potalla tai vessassa käyminen, yhdelle lapselle onnistuminen voi olla se, että hän suostuu istumaan alas potalle niin, että paino käy sekunnin verran potan päällä, kun taas toiselle saman yhteisön lapselle onnistuminen on itse vessahädän hoitaminen pyttyyn asti. Isompien lasten ryhmässä esimerkki voisi olla vaikka kielellisen kehityksen näkökulmasta kuinka suomea toisena kielenä opettelevan onnistuminen on jonkin uuden sanan muistaminen, toiselle lapselle taas alkuäänteen tunnistaminen ja kolmannelle kokonaisen sanan lukeminen. Edetkää kartan askeleita onnistuminen kerrallaan, joko liikuttamalla sovittua merkkiä eteenpäin kohti ’maalia’ tai peittämällä sovituilla merkeillä (tarra, kuvakortti yms.) yksi askel kerrallaan kunnes saavutaan ’maaliin’. 

 

Vinkki: Yhdistäkää avaruusteemainen kannustekartta osaksi itsesäätely- ja strategiakorttien rakettimatkoja. Jokainen yhdessä aikuisen kanssa prosessoitu rakettimatka on myös askel onnistumiskartalla kohti yhdessä sovittua koko ryhmän tavoitetta.

vpun kopio.jpg

JokaLapsen tutustumiskortit 

 

Kidijobin mahtavilla tutustumiskorteilla päästään sukeltamaan JokaLapsen ydinsisältöön: jokaiseen yksilönä sekä meihin kaikkiin yhdessä. Mitä kaikkea meistä yhdessä löytyykään, kun kerron muille itsestäni ja kuuntelen kavereiden vastauksia. (Minä ja meidän yhteisö, Osallistuminen ja vaikuttaminen)

Linkki Kidijobin tutustumiskortteihin

Työskentely: Valitaan jokin tutustumiskortti, jota käydään yhdessä läpi otsikolla…

Esimerkiksi JokaLapsen lempilaulu / JokaLapsen lempiruoka /JokaLapsi harjoittelee / JokaLasta naurattaa 

… ja niin edelleen.

Tutustuminen ja jokaisen yksilöllisyydelle tilan ja näkyvyyden mahdollisuuden luominen on jo itsessään merkityksellistä, eikä välttämättä tarvitse sen pidemmälle vietyä projektia. Tutustumiskortit sekä JokaLapsi yhdessä tuovat kuitenkin vahvasti esiin JokaLapsen oppimisen tila työkalun, sillä jokaisesta tutustumiskorttityöskentelystä voi aueta mahtavia vuorovaikutustilanteita sekä dialogisia pohdintoja lasten kanssa, joista taas voi aueta vaikka mitä mahdollisuuksia ilmiöoppimisen näkökulmasta. Pitäkää siis pedagogiset tuntosarvet tarkkana, lasten aloitteille, joissa he kysymyksin, pohdinnoin ja huomioin tuovat esiin kiinnostuksen kohteitaan. Tarttukaa niihin yhdessä kiinni ja, jos ne herättävät oppivan yhteisen kollektiivisen motivaation, lähtekää yhdessä ottamaan selvää millaisen ilmiön oppimiselle voittekaan saada aikaan! 

 

Esimerkiksi: JokaLapsen lempiruoka

 

Lapset huomaavat, että eivät pidä samoista ruoista ja mauista. Mistä se johtuu? Pohditaan, missä ruoka maistuu ja tuntuu? Suu, kieli, hampaat, sylki, mieli, ajatus ja niin edelleen. (Ajattelu ja oppiminen, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot). Miksi maku maistuu kielellä? Miksi hampaat ja sylki ovat osa syömistä ja ruoansulatusta? Lähdetään yhdessä etsimään tietoa ja tehdään retki lähikirjastoon, jossa etsitään yhdessä kirjoja, joissa kerrotaan syömisestä ja ruoasta? (Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Kielten rikas maailma, Minä ja meidän yhteisömme). Miksi jollekin toiselle lapselle joku maku on tuttu ja toiselle ei? Missä näitä ruokia on syöty? Kotona, ahaa, jokaisen ruokatottumukset ovat erilaiset muun muassa perheen ruokatottumusten vuoksi. Tutustutaanpa erilaisiin kotiruokakulttuureihin. Osallistetaan huoltajia ja tehdään yhteinen JokaLapsen kotiruoka projekti, jossa jokainen perhe tuo esiin heille tärkeitä ruokatottumuksia ja käytäntöjä. (Minä ja meidän yhteisömme, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu)

Julkaistu Kidijobin luvalla. Kuvien muokkaus Kia Olkkola 4.3.-23
kelt.jpg

JokaLapsella on ilo esitellä kaverimateriaalinaan Kipinäkeskuksen Roihusten perhe!

 

Voit hyödyntää mitä tahansa Roihusten materiaalien toimintakuvaa, joko entuudestaan tuttua tai tutustua uuteen. JokaLapsen sylissä esimerkkikuvana lisämateriaalin askartelukuva. Mikäli Roihusten perheen materiaalien käyttö on jo hallussa, tutkikaa ja tutustukaa aina ensin tuttuun tapaan kuvaan, sanastoon, kysymyksiin sekä lisämateriaaleihin.

 

Tämän lisäksi uutena ulottuvuutena materiaalin toiminnallista työstämistä voi laajentaa hyödyntämällä JokaLasta.

 

Alusta ja työskentely monipuolistavat yksilön, ryhmän ja lasten elämään eri tavoin vaikuttavien yhteisöjen (perhe, koti, läheiset ihmiset, ystävät, elinympäristön muut yhteisöt) välistä ymmärryksen siltaa ja inkluusiota osallistavan dialogin rakentamisen avulla. Tätä kautta vahvistuu myös Roihusten perheen materiaalien äärellä opittujen taitojen luontainen kulkeutuminen lasten mukana heidän eri elämänalueilleen.

Toimintavinkki

Roihusten askartelukuvaa voi yhdessä kieli- ja ajatusjumpata seuraavasti:

 

Millainen askartelija minä olen?

 

Jokainen valitsee itseään ja omaa askarteluaan mielestään parhaiten vastaavan kerrontakorttikuvan (Roihusten materiaali) ja kiinnittää sen JokaLapsi-alustalle. Yksilöllistä kerrontaa voi halukkaiden kanssa vahvistaa käymällä heidän kanssaan erikseen läpi, miksi valitsit juuri kyseisen kuvan.Yhdessä voidaan pohtia kokonaiskuvasta esiin nousevia havaintoja, kuten esimerkiksi nouseeko joku askartelutapa erityisesti esille.

Ryhmäytymistä ja inkluusiota tukee yhdessä ryhmän jäsenistä muodostuvan JokaLapsen kuvan positiivinen vahvistaminen: Vau, hei näin paljon asioita olemme yhdessä puuhanneet ja näin monta asiaa osaamme yhdessä jo toisillemme itsestämme kertoa!

Esim. 'Tykkään muovailla', 'Harmittaa, kun piirrustus menee pieleen', 'Leikkaaminen rajoja pitkin tuntuu välillä vaikealta' & 'Sormivärimaalien sekoittaminen paperilla on kivaa'.

Osallista perheitä pyytämällä alustalle kotoa pieniä viestejä siitä, miten kotona askarrellaan. Viesti voi olla kuva tai käsin kirjoitettu lappu. Myös lasten omat piirrustukset aiheesta ovat rikasta viestintää. Anna lapsen toimia kodin ja ryhmätoiminnan välisenä sillanrakentajana ja päästä hänet itse kertomaan omin sanoin viestinsä sisällöstä, kun tutkitte jokaisen omia alustalle kerättyjä viestejä.

Julkaistu Kipinäkeskuksen luvalla. Kuvien muokkaus Kia Olkkola. 17.1.2023

vsin kopio.jpg

Alustan pesuohjeita

PerusJL9_taustaton.png

JokaLapsi-alusta eli kooltaan 800x1200 mm juliste on suunniteltu kestämään kulutusta. Juliste on pinnoitettu ja pyyhittävä. Alustalla voidaan toteuttaa viestintää erityisesti lasten käyttö huomioiden eri materiaalein ja välinein. 

 

Pintaan voi kiinnittää sekä siitä voi irroittaa sinitarraa sekä eri teippikiinnityksiä.

 

Suoraan pintaan kirjoittamiseen voi hyödyntää vedellä tai miedolla pesuaineella pyyhittäviä tusseja tai vaikka maaleja.

Vinkki: Julisteen pinnan puhkaisemista kannattaa välttää, jotta vedellä pyyhittäessä kosteus ei pääsisi julisteen sisälle. Tämä voi ajan kanssa aiheuttaa kupruuntumista. Mikäli kiinnität julisteen ilmoitustaulupohjalle nastoilla tai nuppineuloilla, suosi julisteen valkoisia reunoja. Itse työskentelyn viestit olisi hyvä kiinnittää hahmoon tässäkin tapauksessa sinitarralla tai teippikiinnityksellä.

 

Mieto pesuaineohje: Voit käyttää mitä tahansa käsiastianpesuainetta. Sekoita n. 0,5 l vettä ja n. 1/4 tl käsiastianpesuainetta - heti käyttövalmis. Pesuvälineeksi sopii sekä perus siivousienet että keittiö- ja siivousrätit. Pyyhintään riittää kostutus. Muista viimeistellä pesu huuhtelemalla pesuväline hyvin ja pyyhkimällä alusta vielä lopuksi puhtaalla, kuivaksi puristetulla pesuvälineellä. Anna alustan kuivua n. 10-15 min ennen seuraavaa käyttökertaa. Mikäli sinulla on mahdollisuus hyödyntää suihkupulloa, voit säästää sekoittamaasi pesuainetta useampaan pesukertaan ja muillekin pinnoille. Mikäli sekoitit pesuaineen avoimessa astiassa, hyödynnä alustan pesun jälkeen pesuaineen loppu esim. ryhmätilan pesualtaan putsaamiseen tai mahdollisiin, roikkumaan jääneisiin askartelu- ja taiteiluvälinetiskeihin.

kelt.jpg

Moniammatillisia käyttökokemuksia:

JokaLapsi-työskentelyyn on tutustunut ja sen käyttöä on arvioinut upea kirjo eri lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten joukko. Heidän kommenttinsa ovat luettavissa kokonaisuudessaan alta. 

kelt.jpg

Susanna
Varhaiskasvatuksen opettaja
Yksikön johtaja (viransijainen)

Meidän jokaisen sisällä asustaa JokaLapsi. Se pedagoginen monitoimityökalu, joka soveltuu niin työyhteisössä kuin lapsiryhmässä käytettäväksi. Ristiriitojen, toiveiden ja ajatuksien selvittämiseen ja yhteisen ajattelun tueksi. JokaLapsen kautta lapsiryhmän, tiimin ja työyhteisössä voidaan käsitellä mieltä askarruttavista asioista asiallisen ystävällisellä tavalla, kenenkään mielipidettä unohtamatta. Päästään pohtimaan miten me juuri nyt toimimme tässä tilanteessa. JokaLapsi auttaa käyttämään dialogista vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa.  

Koen JokaLapsi- monitoimityökalun olevan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa helposti hyödynnettävä väline. Jokaisen lapsen, kasvattajan kuin huoltajan on helppo lähteä mukaan ja tuoda omat ajatuksensa esille, koska aineiston tuottamiseen voi hyödyntää piirrettyjä kuvia, kirjoitusta tai jopa lehdistä leikattuja kuvia. Viestintäkeinoja on monia.  

Mitä me toivomme, näemme tai haluamme? Miksi koemme, että tärkeää nähdä JokaLapsi? Koska jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin on.  

Materiaalin käyttö on helppoa, koska pohjalla oleva käsikirja on hyvin rakennettu. Sieltä saa vinkkiä kaikenlaisiin tilanteisiin ja se, laittaa pohtimaan omaa ajatusmallia asioiden suhteen, mikään ei ole niin mustavalkoista loppujen lopuksi. Voin hyödyntää vain yhtä kohtaa kerrallaan tai sitten yhdistää muutamaa kohtaa toisiinsa, aina pohtien mikä sopii juuri tähän tilanteeseen parhaiten.

  

Mielestäni Kia Olkkola kuvaa kirjassaan hyvin: ”JokaLapsen äärelle tullaan niillä resursseila mitä juuri sillä hetkellä on saatavilla.” Jokainen on arvokas ja tärkeä huolimatta taustastaan, sukupuolestaan tai uskonnostaan.  

Suski
vpun kopio.jpg

Tiina
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Jokalapsi auttaa matalalla kynnyksellä varhaiskasvatuksen henkilöstöä nostamaan teemoikseen sellaisia etiikan ja moraalikasvatuksen aihepiirejä, jotka perheet kokevat tärkeiksi. On tehtävämme auttaa perheitä kasvattamaan maahamme empaattista ja oikeudenmukaista uutta sukupolvea. Ryhmän lapsille oli tärkeää, että juuri heidän kotoaan oli tuotu sisältöä täydentämään Jokalasta. He muistivat pitkään omat lappunsa. Tuntui siltä, että yhdelle alustalle liimattuna ne yhdessä konkretisoivat myös lapsille sitä, että tässä on kyse myös koko ryhmämme yhteisistä arvoista. Usein toistuvista teemoista kuten luonnon arvostaminen, kaveritaidot sekä yhdessäolo ja kiireettömyys tuli nopeasti toimintakautemme kantavia teemoja, joilla päiväkotiryhmämme toimintaa oli helppo perustella vanhemmille. Tätä pyydettiin – tätä myös saatiin. Meitä sovitusta ja toivotusta päivittäin muistutti Jokalapsen värikäs hahmo seinällä sekä ryhmävasu, jonka

sisällä avasimme teemojen käsittelytapaa tarkemmin.

Tiiun
kelt.jpg

Sanna
Luokanopettaja

Lapsen kasvaminen tasa-arvoiseksi yhteisön jäseneksi on yksi koulun tärkeistä yhteiskunnallisista tehtävistä. JokaLapsi -monitoimityökalun ideoiden pohjalta on helppoa lähteä työstämään ihmisyyteen liittyviä teemoja yhdessä alkuopetusikäisten oppilaiden kanssa. 

 

JokaLapsen avulla jokainen lapsi voi harjoitella ja vahvistaa omaa osallisuuttaan ryhmän jäsenenä!

 

OPS2016:

Koulu on monenlaisten oppijoiden yhteisö, jossa arvostetaan jokaisen jäsenen rakentavaa osallisuutta. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun taitoja ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia.

 

Yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentaminen luovat pohjaa yksilön sosiaaliselle kasvulle ja vastuulliselle toiminnalle tulevaisuuden yhteiskunnan jäsenenä. Oppimisen kautta syntyy kulttuurinen ja yhteiskunnallinen osallisuus.

Sannan
Jaanan
vihrea.jpg

Jaana
Varhaiskasvatuksen asiantuntija

Olen ollut siinä onnekkaassa asemassa, että olen saanut kulkea rinnalla, kun JokaLapsi on kasvanut omaan loistoonsa. Jo heti ensi hetkistä alkaen, minulla oli vaikuttunut olo JokaLapsesta ja sen toimivuudesta varhaiskasvatuksen arjessa. Itse tutustuin JokaLapseen ensimmäisen kerran ollessamme katsomuskasvatuksen äärellä. JokaLapsi on hieno keino tuoda näkyväksi lasten ja huoltajien ajatuksia sekä näkemyksiä katsomuskasvatuksen moninaisiin asioihin. JokaLapsesta on kuitenkin moneksi ja tätä monitoimityökalua voi hyödyntää varhaiskasvatuksen moninaisiin arjen tilanteisiin ja teemoihin. JokaLapsi kokoaa ja tekee näkyväksi ajatukset, näkemykset sekä kokemukset avoimella ja tasavertaisella tavalla. Olen saanut nähdä kuinka JokaLasta on käytetty lapsiryhmän lasten ja huoltajien ajatusten näkyväksi tekemisessä erilaisten teemojen äärellä ja täten päästy vahvistamaan lasten ja huoltajien osallisuutta. Lisäksi JokaLapsi toimii hyvänä työkaluna, kun halutaan työstää työyhteisön kesken esimerkiksi Varhaiskasvatussuunnitelman osa-alueita. JokaLapsi kokoaa työyhteisön ajatukset ja näkemykset tasavertaisesti yhdelle alustalle, jonka pohjalta työyhteisön on hyvä jatkaa yhteistä työskentelyä pedagogiikan kehittämisessä ja osaamisen vahvistamisessa.

kelt.jpg

Miia
Perhetyöntekijä

JokaLapsi toimii niin lasten, nuorten kuin perheiden kanssa työskentelyn tukena. Omassa työssäni JokaLapsi on käytössä erityisesti osallisuuden lisäämisen näkökulmasta. Sen avulla kysyn rippikoululaisten vanhemmilta, mitä he toivovat lapselleen rippikoulussa. Samoin voin käyttää JokaLasta rippikoulun suunnitteluun yhdessä rippikoululaisten kanssa. Miksei JokaLapsi taipuisi myös palautteen keräämisen ja arvioinnin välineeksikin. 

 

Ammatillisen dialogin näkökulmasta JokaLapsi on käyttökelpoinen esimerkiksi tiimin yhteisten tavoitteiden asettamisen apuna. JokaLapsi varmistaa, että kaikilla tiimissä on yhdenvertainen mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä.

 

Päiväkerholaisten kanssa JokaLapsi voi toimia vaikkapa tukena toisiin tutustumisessa. JokaLapseen voidaan kiinnittää jokaisen ryhmän jäsenen itsestään tekemä kuva. Tai miksei valokuva. Ryhmässä voidaan yhteisesti antaa aikaa ja tutustua kunkin kuvaan. Näin jokainen tulee yhdenvertaisesti nähdyksi ja myös toisilleen tutuksi.

 

JokaLapsi on mielestäni ihanan konkreettinen, monipuolinen ja ymmärrettävä pedagogista ajattelua tukeva työkalu.

Miia
vpun kopio.jpg

Minna
Alkuopetus, luokanopettaja

JokaLapsi on helposti lähestyttävä teos, joka tarjoaa käytännön vinkkejä lasten yksilöllisen ja tasa-arvoisen kasvun tukemiseen, toimivan vuorovaikutuksen ja kasvatusyhteistyön rakentamiseen huoltajien kanssa sekä työyhteisön vuorovaikutuksen tukemiseen, suunnitteluun ja tiedon keräämiseen. Vaikka kirjan näkökulma on varhaiskasvatuksessa, sopivat sen elementit myös koulumaailmaan. Jokaisen lapsen äänen esiin tuominen ja kokemus yhteisön osana olemisesta on tärkeää. JokaLapsi luo tähän oivan alustan. Lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi yhdenvertaisena ryhmän jäsenenä. JokaLapsi on vaihtoehto sähköiselle viestinnälle huoltajien kanssa. Se madaltaa kynnystä toiveiden ja arvojen esiin tuomiseen.

Minnan
bottom of page