top of page
taustaton_nauru.png
vihrea.jpg

"Kuka minä olen ja miten minä toimin?"

vsin kopio.jpg

Olen pedagoginen MONITOIMITYÖKALU sillä...

Tk2_taustaton.png
Taustavari_tekstuuri.jpg

...avullani rakennat muun muassa seuraavia sisältöjä:

Sisällöt.png
vsin kopio.jpg

KOOSTUN

kahdesta osasta

TYÖSKENTELY

JokaLapsi -työskentely toimii muuntautuvilla peruspalikoilla, joita eri tavoin yhdistelemällä ja painottamalla saadaan tuotettua valtava määrä erilaisia pedagogisia asiasisältöjä sekä ilmiöitä. Peruspalikoita ovat JokaLapsen 6 työkalua, otsikointi, ohjeistus, aika, pallottelu, peilaaminen, viestit sekä viestien materiaalit.

Palapeli.jpg

ALUSTA

JokaLapsen alusta on neutraali, puolueeton ihmishahmo, jonka vahvan yksilön ja yhteisön yhdistävän symboliikan kautta voidaan monin eri tavoin viestiä, pohtia, konkretisoida ja käsitellä erilaisia ihmisyyteen liittyviä asioita ja ilmiöitä.

vihrea.jpg

​​

OSALLISUUDEN EHEYTTÄJÄ

KOMMUNIKOINTITYÖKALU

RYHMÄSUUNNITELMAN RAKENNUSTYÖKALU

AVAINTYÖKALU

TASA-ARVON JA YHDENVERTAISUUDEN VAHVISTAJA

OPPIMISEN TILA

taustaton_avainjalukko.png

TYÖKALUNI OVAT

vpun kopio.jpg

TYÖSKENTELYN YDIN

on rakentavan

DIALOGIN

mahdollistaminen ja ylläpitäminen

Taustavari_tekstuuri.jpg
sarjis_pitka.jpg
vpun kopio.jpg

Onnistunut dialogi on PERUSEDELLYTYS mm.

  • OSALLISUUDEN

  • INKLUUSION

  • YHTEISTYÖN

  • TASA-ARVON

  • YHDENVERTAISUUDEN

  • YHTEISYMMÄRRYKSEN

  • HYVÄKSYMISEN

  • HYVÄN TOIMINTAKULTTUURIN

...aidolle toteutumiselle.

vihrea.jpg

SUPERVOIMA

Dialogi saadaan rakentumaan vahvemmaksi, kun ihmisyyden kaksi keskenään symbioottista olemisen tilaa, yksilö & yhteisö, pysyvät keskenään tasapainossa. JokaLapsen alustan selkeä ja yksinkertainen symboliikka on SUPERVOIMA, joka kykenee ainutlaatuisesti ylläpitämään yhtäaikaisesti ja yhdenvertaisesti yksilön sekä yhteisön olemassaoloa ja keskenäistä vaikuttamista. Yhdessä JokaLapsi-työskentelyn kanssa alusta muodostaa itseään positiivisesti ruokkivan prosessoinnin kehän, joka tukee vahvasti moninaisen yksilöllisyyden hakeutumista ja asettumista osaksi yhteisöä ymmärryksen ja hyväksynnän kautta. Mitä vahvempi ymmärtämisen ja hyväksymisen kehän luoma rauha ja turvallisuuden kokemus yhteisössä toimii, sen suuremman vaihteluvälin yksilöllisyyden moninaisuuden kirjossa yhteisö kykenee luonnollisesti ja positiivisesti ylläpitämään. JokaLapsen työkalut toimivat prosessin apuvälineinä, joiden avulla tuotetaan sekä tuetaan työskentelyn ilmioiden hahmottamista ja konkretisoimista. JokaLapsi-metodi toimii kaikissa pedagogisen toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen dialogisissa ulottuvuuksissa.

DIALOGIN ULOTTUVUUKSIA

Lähiymp_taustalla.png
Kasv.yht.työ_taustalla.png
Ammatillinen_taustalla.png
Moniamm_taustalla.png
Lasten dialogi
Ammatillinen dialogi
+ dialogi elinympäristön kanssa
Kasvatusyhteistyön dialogi
+ moniammatillinen dialogi
Taustavari_tekstuuri.jpg
taustaton_tervehdys.png

"Jos haluat kuulla lisää, ota ihmeessä yhteyttä."

Yhteistyössä

Kesällä 2022 ilmestyneen

JokaLapsen kasvattajan käsikirjan sekä työskentelyalustan kustantamo on

taustaton_ilo2_edited.png
Lastenkeskus_taustalla_4V.png
bottom of page